Pečovatelské a asistenční služby

V menším rozsahu poskytuji pomoc rodinám pečujícím o své blízké, kteří se nemohou o sebe sami postarat, a potřebují tedy pečovatelku nebo služby osobní asistence. Pomohu s péčí o  osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, kombinovaným)  nebo o seniory, kteří již nejsou soběstační a potřebují pomoc druhých. Jedná se například o péči v domácnosti, pomoc s hygienou, stravováním, o náplň volného času, komunikaci, četbu, procházky, doprovod do stacionáře, k lékaři, na úřady... Tyto služby poskytuji na smluvním základě jako fyzická osoba - asistentka sociální péče, podle § 83 zákona 108/2006 Sb. v platném znění. Působím v okolí Prahy 9 a 10 (Dolní Počernice, Běchovice, Štěrboholy, Dolní a Horní Měcholupy, Dubeč, Uhříněves....), v případě dobrého spojení i v jiných pražských částech.

Absolvovala jsem akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením, pořádaný  o.s. Akord. 

Cena se odvíjí od sazeb stanovených v zákoně o sociálních službách (108/2006 Sb. v platném znění) a prováděcí vyhlášce (505/2006 Sb. v platném znění), od vzájemné dohody s klientem a od individuálních požadavků a možností klienta.

Tel.:  605 254 678, e-mail: exjahudka@seznam.cz